ATIENZA ABOGADOS

Especialitzats en fiscalitat internacional.

Som un Bufet d’advocats especialitzat a procurar el millor assessorament i defensa fiscal i en la seva presa de decisions.

Amb més de 30 anys d’experiència en l’Administració Tributària i en l’exercici privat, oferim amb solvència i exigència els següents serveis:

Assessorament a expatriats

Analitzem la normativa interna, convenis de doble imposició i normativa de destí, amb la finalitat d'oferir tota la informació tributària que pugui afectar la seva expatriació. Ens comprometem a planificar totes les qüestions fiscals des de l'inici fins al final de l'expatriació, prestant assessorament i suport en tot el procés.

Assessorament fiscal internacional per a empreses

Gestionem els teus impostos de manera professional i pròxima. Oferim assessorament i gestió de filials i sucursals de societats estrangeres a Espanya. Aquests serveis inclouen planificació fiscal i optimització de l'estructura de l'empresa.

Assessorament fiscal per a No Residents, tant persones físiques com jurídiques, establiments permanents

Oferim suport en compliment de les obligacions tributàries derivades de l'obtenció de rendes a Espanya. Oferim suport en la tramitació i presentació del Model 210 de Declaració de la Renda de No Residents, així com en la representació davant organismes, comprovació i inspecció.

Defensa fiscal. Suport en litigi per a estrangers

L'assessorem en la presentació de recursos i reclamacions davant liquidacions per l'Agència Tributària. Estudiem el seu expedient per a obtenir el millor resultat.

Assessorament a expatriats

Analitzem la normativa interna, convenis de doble imposició i normativa de destí, amb la finalitat d’oferir tota la informació tributària que pugui afectar la seva expatriació. Ens comprometem a planificar totes les qüestions fiscals des de l’inici fins al final de l’expatriació, prestant assessorament i suport en tot el procés.

Obtenim tot tipus de permisos de residència i altres assumptes d’immigració tant per a ciutadans de la Unió Europea com per a ciutadans extracomunitaris que desitgen viure a Espanya. Entre altres serveis, tramitem l’obtenció de visat per a nòmades digitals i visat per a inversors (Golden Visa).

Assessorem en qüestions relatives a residència fiscal. Obtenim certificats de residència fiscal. Apliquem el règim especial de desplaçats al territori espanyol.

Assessorem en l’aplicació de l’exempció de tributació dels rendiments obtinguts per treballs realitzats a l’estranger (article 7p).

Assessorament fiscal internacional per a empreses

La globalització de l’economia ha repercutit en un desplaçament constant per part de treballadors i empresaris que busquen noves oportunitats en mercats emergents, cobrant especial rellevància els esquemes de planificació fiscal internacional. Prèviament a realitzar operacions resulta determinant analitzar la càrrega tributària de les operacions, destacant el paper dels Convenis per a evitar la Doble Imposició i les Directives Comunitàries.

En aquest context global i canviant, els nostres serveis inclouen assessorament i gestió de filials i sucursals de societats estrangeres a Espanya:

Assessorament fiscal per a No Residents, tant persones físiques com jurídiques, establiments permanents

No t’has de preocupar de cap tràmit amb l’Agència Tributària. Ens encarreguem de presentar totes les obligacions, realitzant un seguiment constant de la teva situació a Espanya. Resolem els seus dubtes amb total transparència i de forma personalitzada tant en les nostres oficines com de manera en línia (sense importar el lloc de residència).

Assessorem amb total transparència i amb un tracte personalitzat. Resolem els seus dubtes i consultes en línia sense importar el lloc de residència. Entre els serveis que oferim, destaquem els següents:

Defensa fiscal. Suport en litigi per a estrangers

Amb més de 30 anys d’experiència, el nostre equip compta amb amplis coneixements dels drets i garanties dels contribuents. Ens especialitzem a oferir assessorament davant situacions conflictives generades en procediments de gestió, inspecció i recaptació tributària, analitzant les diferents alternatives, terminis, conseqüències d’incompliment i formes de resolució.

 

El nostre objectiu és oferir la millor defensa dels interessos dels contribuents en tota mena de procediments. Els nostres serveis inclouen també la presentació de recursos i reclamacions davant liquidacions per l’Agència Tributària. Procedim a estudiar de manera completa i exhaustiva el seu expedient per a obtenir el millor resultat.

CONTACTI AMB NOSALTRES SENSE COMPROMÍS